Begrijpend lezen

Hoe kun je begrijpend lezen oefenen?

Begrijpend lezen is een van de belangrijkste vakken en wordt door het merendeel van de leerlingen erg moeilijk en lastig gevonden. Steeds meer ouders willen begrijpend lezen oefenen met hun zoon of dochter om er maar verzekerd van te zijn dat hun kind qua leren niets mist en een achterstand op begrijpend lezen uit te sluiten valt. Het vak begrijpend lezen is essentieel, omdat vrijwel alle vakken in de bovenbouw stoelen op de vaardigheden van begrijpend lezen. Middels dit artikel leggen we je uit wat begrijpend lezen nu exact is en hoe je begrijpend lezen nuttig kunt oefenen met je kind of kinderen. Met behulp van dit artikel hopen we je een goede handreiking te geven om begrijpend lezen als vaardigheid te verstevigen en op niveau te houden.

Wat houdt begrijpend lezen in?

Op school volgt begrijpend lezen op technisch lezen. Overigens, technisch lezen is een harde eis om überhaupt aan begrijpend lezen te kunnen beginnen. Begrijpend lezen wordt in groep 3 nog hand-in-hand beschouwd met begrijpend luisteren, omdat groep 3-leerlingen nog vrijwel niet in staat zijn grote stukken tekst door te lezen. In groep 4 wordt het vak twee keer per jaar getoetst met Cito-toetsen voor begrijpend lezen en worden de resultaten in beeld gebracht. Het onderdeel begrijpend lezen om het begrip van een tekst die gelezen is, wat ook wel tekstbegrip genoemd wordt. Binnen het begrijpend lezen wordt een aantal vaardigheden en strategieën geteld die leerlingen moeten kunnen toepassen. Hierna geven we uitleg over die vaardigheden.

Inhoud

Bij begrijpend lezen en tekstbegrip is het vanzelfsprekend dat het vooral gaat om begripsvorming van een stuk tekst. Dat is het eerste doel. Deze begripsvorming begint met de inhoud van een specifieke tekst, dus antwoorden kunnen vinden op vragen over de betreffende tekst. Dit wordt vervolgens verder uitgebreid dan enkel het beantwoorden van vragen. Leerlingen moeten eveneens het doel van de schrijver kunnen benoemen en de gekozen tekstvorm kunnen aangeven. In de tekst staan feiten en meningen opgesomd, welke de leerlingen moeten aangeven en ook moeten ze argumenten en hun onderbouwing vinden. Tekstueel gezien wordt er naar signaalwoorden en verwijswoorden gezocht, maar wordt ook de stijl van de tekst bekeken. Vanuit dat idee moeten de kinderen correcties toe kunnen passen, stukken tekst kunnen toevoegen en kunnen samenvatten.

Goed oefenen voor begrijpend lezen

Begrijpend lezen is op school uitgebreider dan mensen beseffen. Helaas komen achterstanden doorgaans pas laat boven drijven. Leerlingen lopen dan ergens op vast, maar het is heel ingewikkeld om precies de vinger te leggen waar dat in zit. Handiger is het om achterstanden in zijn geheel te voorkomen en ver van tevoren het oefenen te starten. Hoe kun je als ouder met je kind goed oefenen voor het vak begrijpend lezen? Er zijn allerlei manieren voor te vinden. Denk aan oefenboeken, voor alle groepen in de basisschool, om de belangrijkste vaardigheden goed te trainen. De betreffende boeken sluiten heel goed aan bij de stof die op school aangeboden wordt. De ouder die liever niets koopt kan altijd zijn of haar kind meer laten lezen, want lezen helpt in veel gevallen.

Wie meer informatie wil, kan hier kijken:

Slotsom

Begrijpend lezen is een belangrijk vak dat op de basisschool vanaf groep 3 gegeven wordt en waar heel veel kinderen de nodige moeite mee ervaren. De Cito-toets voor begrijpend lezen bekijkt twee keer in een schooljaar de groei op het gebied van begrijpend lezen. De onderwerpen van begrijpend lezen lopen een aardig stukje uiteen. Van het zoeken naar antwoorden tot het trekken van conclusies. Van meningen versus feiten tot de signaalwoorden. Deze items komen allemaal aan bod tijdens de taallessen op school. De meeste ouders willen begrijpend lezen trainen. Deze ouders kopen dan vaak een oefenboek voor begrijpend lezen, waarmee ze alle inhoud rustig bestuderen met hun kind. Een ouder die geen geld wil uitgeven kan er beter voor zorgen dat zijn of haar kind meer teksten gaat lezen, want het verbeteren van begrijpend lezen is vooral een kwestie van lekker veel lezen.